Επικοινωνία

Πληροφορίες σχετικά με το εργαστήριο :

e-mail εργαστηρίου : eroke@uom.edu.gr

τηλ. εργαστηρίου : 0030.2310.891786

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Εγνατία 156

ΤΚ 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΛΛΑΣ