Πρόσφατες ομιλίες του κ.Τσουλφίδη

  • Τσουλφίδης Λ.  Συζήτηση σχετικά με τις τάσεις και προοπτικές στο οικονομικό και επιχειρηματικό γίγνεσθαι της Θεσσαλονίκης των αποτελεσμάτων του 21ου ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ ΕΒΕΘ, 13 Απριλίου 2019. Θεσσαλονίκη Hyatt Regency Hotel.
  • Secular Stagnation, Stagnating profits and Energy Prices. Keynote Speaker, International Congress of Energy, Economy and Security, 6-7 April, 2019, Istanbul Turkey.
  • Economic Theory in Historical Perspective. New York University, General Liberal Studies Program, March 7, 2019.
  • The Greek Economy and the Great Recession. Lecture to students and faculty of the University of Tulsa, May 31, 2018, Athens – Greece.
  • The Recurrence of Long Cycles: Theories, Stylized Facts and Figures. Buffalo State University of New York, Department of Economics, February 23, 2018.
  • Innovations, Profits and the US Economy. Buffalo State College, February 22, 2018.
  • Innovations, Profits and the US Economy. New York University, General Liberal Studies Program, February 13, 2018.