Διαλέξεις του καθηγητή κ.Λ.Τσουλφίδη στις ΗΠΑ και συμμετοχή σε Συνέδριο

Ο Καθηγητής Λευτέρης Τσουλφίδης έδωσε τρεις διαλέξεις τον μήνα Φεβρουάριο στα ακόλουθα Πανεπιστήμια: New York University (13-2-18), Buffalo State College (22-02-18) και Buffalo State University (23-02-18) με θέμα: Innovations, Profits and the US Economy.
Επίσης συμμετείχε στο ετήσιο Συνέδριο της Eastern Economic Association (Union of Radical Political Economics) με την εργασία (σε συνεργασία με τον Α. Παπαγεωργίου):
The Recurrence of Long Cycles: Theories, Stylized Facts and Figures.
Η Διάλεξη στο New York University βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://drive.google.com/drive/folders/1qPGgw8KK7vVY2_hl2EDvSn_LrXlRVyoe