Αρχική

Το «Εργαστήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Ερευνών» (ΕΡ.Ο.Κ.Ε.) ιδρύθηκε και λειτουργεί στο πλαίσιο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΦΕΚ 3176 / 9.3.2017 [link]).
Στόχος του Εργαστηρίου είναι κυρίως η εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών των φοιτητών και των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.
Η έρευνα του Εργαστηρίου θα επικεντρωθεί στα ακόλουθα ζητήματα:

– Η εξέλιξη και ο ποσοτικός έλεγχος οικονομικών θεωριών

– Η αξιολόγηση και η αποτελεσματικότητα εναλλακτικών οικονομικών πολιτικών

– Η κατανομή εισοδήματος και οι ανισότητες

– Η ανεργία και πολιτικές αντιμετώπισής της